A.P.A. zavarovalniško zastopanje d.o.o.
E-pošta A.P.A. zavarovalniško zastopanje d.o.o. Kontakt    A.P.A. zavarovalniško zastopanje d.o.o. Domov

Ne zamudite!

 • Program za izračunavanje in spremljanje rezervacij odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
 • upoštevajoč MRS 19 in SRS10
 • Pravilnost izračunov je preveril in s certifikatom potrdil pooblaščeni aktuar.
 • Ustreznost računovodskega evidentiranja in davčnega obračunavanja je pregledala in potrdila ugledna revizijska družba.
 • APA Individualni izračun pogojev za upokojitev
  Kontaktni podatki
  Naslov:
    Trg Leona Štuklja 5,
     2000 MARIBOR

   

  Telefon:
    02 / 228 29 60,
    02 / 228 29 61

   

  Fax:
    05 / 909 19 78

   

  Elektronska pošta:
    apa@apa.si

  Naše storitve

  APA Računalniške storitve

  Računalniške storitve

  • Program Pokojnine - Rezervacije
  • MIS - MAS
  • PRM
  APA Sklepanje zavarovanj

  Sklepanje zavarovanj

  • Premoženjska zavarovanja
  • Osebna zavarovanja
  • Poslovna zavarovanja
  APA Svetovalne rešitve

  Svetovalne storitve

  • Dodatna pokojninska zavarovanja
  • Druga osebna zavarovanja
  • Ostale zavarovalne storitve