e-DELOVNA KNJIŽICA

Računalniški program e-Delovna knjižica je bila ponujena podjetjem zaradi ukinitve klasične delovne knjižice.

Program je v prvi vrsti namenjen kadrovikom pri kreiranju in planiranju kadrovske in finančne politike.

Kaj nudi program?

Prednosti

Minimalne sistemske zahteve

Računalniški program nima posebnih sistemskih zahtev. Zadostuje osebni računalnik z naslednjimi zmogljivostmi:

Več informacij na:

E-pošta: prodaja-podpora@apa.si
Telefon: 02/228 29 61
GSM: 040/943-940