Računalniški program za pokojnine

Računalniški program “POKOJNINE” pokriva področje obveznih pokojninskih zavarovanj po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in vrsto drugih analiz in preglednic, ki se navezujejo na kadrovsko področje upravljanja s človeškimi viri v podjetju in finančnim načrtovanjem. 

Program omogoča zelo natančen izračun najhitrejšega možnega odhoda v pokoj ob različnih predpostavkah in pogojih. Optimira čas odhoda v pokoj glede na višino priznane pokojnine. 

Program je v prvi vrsti namenjen podjetjem pri kreiranju in planiranju kadrovske, socialne in finančne politike. Kadrovikom omogoča natančno načrtovanje človeških virov, medtem ko je finančnikom koristen pripomoček pri kreiranju politike plač in nagrajevanja zaposlenih.

PREDNOSTI RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA

Program je koristno kadrovsko orodje za vodenje elektronske delovne knjižice, datumsko preračunavanje delovnih ali pokojninskih dob, preračunavanje beneficirane delovne dobe, evidentiranje in analiziranje različnih podatkov o zaposlenih, njihovi izobrazbi, zadolžitvah, odgovornostih itd. Računalniški program danes uporablja več kot sto uglednih velikih in srednje velikih slovenskih podjetji.

PROGRAM OMOGOČA:

MINIMALNE SISTEMSKE ZAHTEVE:

Več informacij na:

E-pošta: prodaja-podpora@apa.si
Telefon: 02/228 29 61
GSM: 040/943-940