Spremembe pokojninske zakonodaje

Category : Uncategorized

Čakajo nas spremembe pokojninske zakonodaje

Upokojevanja po 45 letih še ne bo

Predlagane pokojninske spremembe sicer večinoma sledijo napotkom, zapisanim v Beli knjigi upokojevanja, ki je nastala v obdobju prejšnje vlade Mira Cerarja, ko je ministrstvo za delo vodila Anja Kopač Mrak.

V beli knjigi je denimo predvideno podaljševanje upokojitvene starosti na 67 let, kar naj bi zdaj uzakonili, omenjajo pa tudi možnosti podaljšanja delovne dobe na 42 oz. 45 let ali podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove s 24 zaporednih najugodnejših let na 34 zaporednih najugodnejših let. Tega nova pokojninska zakonodaja za zdaj na predvideva.

Sicer pa so najugodnejše leta že precej nategnili s prejšnjo pokojninsko zakonodajo (pri upokojevanju leta 2002 je denimo veljalo 12 najugodnejših let). Ministrica za delo Ksenija Klampfer pa je na predstavitvi pokojninskih sprememb tudi poudarila, da nikomur ne bo treba do upokojitve delati več kot 40 let.


Pokojninska reforma

Category : Uncategorized

  1. septembra je bila končana javna razprava zadnjega predloga o spremembah pokojninske zakonodaje, ki bodo ob potrditvi v parlamentu prinesle občutne spremembe tako na področju višin javnih pokojnin kot tudi dela upokojencev. Med glavnimi spremembami so:

 

  • Zvišanje odmernega odstotka: v prihodnjih šestih letih bodo odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe zvišali in poenotili na 63,5 odstotka – za ženske bi začel veljati višji odmerni odstotek takoj, torej z letom 2020, medtem ko bi za moške veljalo šestletno prehodno obdobje, v katerem bi se odmerni odstotek postopno zviševal.
  • Dodatni odstotki za podaljševanje delovne aktivnosti: prav tako se vzpostavlja možnost pridobitve dodatnega odmernega odstotka za zaposlene, ki so izpolnili pogoje za upokojitev, oziroma upokojence, ki bi vnovič vstopili v zavarovanje, torej nadaljevali delo oziroma spet začeli delati. V takem primeru se vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe vrednoti tako, da se pol leta pokojninske dobe brez dokupa vrednoti v višini 1,5 odstotka, torej tri odstotke na leto, vendar je ta možnost omejena na največ do tri let zavarovanja (dela).
  • Dvojni status upokojencev: trenutno lahko zaposleni, ki je izpolnil pogoje za starostno upokojitev in ostal zaposlen, prejema zgolj 20 odstotkov pokojnine. Po novem pa bodo tisti zaposleni, ki so izpolnili pogoje za upokojitev in bodo še nadaljevali delo za polni delovni čas, v prvih treh letih prejemali 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan uveljavitve izplačila (prvotno je ministrstvo predlagalo polovico pokojnine). Po poteku tega triletnega obdobja bo posameznik prejemal le še 20 odstotkov starostne pokojnine, če bo vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni čas (prvotno je ministrstvo predlagalo polno pokojnino in plačo).
  • Globe pri začasnem in občasnem delu upokojencev: do zdaj prekoračitev letnega zaslužka ni bila sankcionirana, a ministrstvo v predlogih sprememb zakona o urejanju trga dela po novem predvideva globe za prekoračitev omejitev tako za delodajalca (od dva tisoč do tri tisoč evrov) kot tudi upokojenca (500 evrov).

vir Finance

 


Zaostreni pogoji za upokojevanje

Category : Uncategorized

Vsaka pokojninska reforma zaostruje pogoje za upokojevanje

Nov pokojninska zakonodaja bo predvidoma povišala pokojnine novih upokojencev

Če bo obveljal predlog nove pokojninske zakonodaje, se bo starost ob upokojitvi v primerjavi z letom 1992 povišala za 9 let za moške in 14 let za ženske. Ker se bo zvišala odmera, bodo pokojnine višje.

 

Odmerni odstotek za pokojnine naj bi se postopoma zviševal do leta 2015, ko naj bi znašal 63 odstotkov. Zaposleni s povprečno neto plačo 1.086 evrov naj bi prejemal 684 evrov pokojnine. Za moške naj bi bile pokojnine višje za približno 10 odstotkov, za ženske pa pet odstotkov. Foto: BoBo

 

Ministrstvo za delo napoveduje: Upokojitvena starost 67 let, pokojnine pa bodo višje

Ministrstvo za delo je v sredo predstavilo novo pokojninsko zakonodajo, ki bo sicer že četrta sprememba pokojninskega sistema od razglasitve slovenske samostojnosti.

 

Tokratne pokojninske spremembe naj bi uveljavljali postopoma, saj so vse prejšnje pokojninske reforme povzročile množično upokojevanje vseh tistih, ki so imeli dosežene pogoje za upokojitev. Najverjetnejši razlog so bile napovedi upokojevanja pod slabšimi pogoji. Posledica pa je dejstvo, da generacija Slovencev nad 60 let sodi med delovno najmanj aktivne v EU-ju. Kot so pojasnili na ministrstvu za delo, ima manj delovno aktivnih starejših državljanov le še Grčija.

 

Z novo spremembo pokojninske zakonodaje naj bi se postopoma zviševal odmerni odstotek, zato naj bi imeli tisti, ki bi se upokojili v letu 2025, osem odstotkov višje pokojnine, kot če bi se upokojili po obstoječih pogojih.

 

Zadnja pokojninska reforma iz leta 2012 je ukinila valorizacijski količnik, ki je določal, kakšna bo višina pokojnine novega upokojenca. Ker je bil precej zapleten in težko razumljiv, so ga zamenjali z neto odmernim odstotkom, tako da lahko vsak zaposleni približno izračuna, kolikšen delež plače bo znašala njegova pokojnina.

 

Po obstoječi pokojninski zakonodaji pokojnina za 40 let delovne dobe brez dokupa znaša 57,25 odstotka neto plače, za ženske s 40 leti pokojninske dobe pa 60,25 odstotka. Zadnja pokojninska zakonodaja je tudi povišala najnižjo starost za upokojitev in v nasprotju s prejšnjo pokojninsko zakonodajo pri tem izenačila moške in ženske.

 

Če bo nova pokojninska zakonodaja dobila zeleno luč, se bo odmerni odstotek postopoma povečeval do višine 63 odstotkov. Priznal se bo tudi dodatni odmerni odstotek za skrb za otroke, za starša, ki je izkoristil starševski dopust (1,25 odstotka). S podaljšanjem dela za tri leta pa bo moč ob polni plači in polovičnem izplačilu pokojnine (zdaj je mogoča le petina) na leto pridobiti dodatna dva odstotka pri dokončni odmeri pokojnine.

 

vir: Gregor Cerar; MMC RTV SLO, STA


Pripravljeni na GDPR?

Category : Uncategorized

GDRP bo povzročal sive lase, če ne boste pravo časno ukrepali. Vse potrebne informacije najdete na spletni strani Informacijskega pooblaščenca. Posredujemo vam povezavo https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/


Zakon o spremembah in dopolnitvah (ZPIZ-2E)

Category : Uncategorized

Prvega januarja 2018 bo začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E). Bistvena novost novele je določba, po kateri bodo uživalci starostnih ali predčasnih pokojnin pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu zavod) zahtevali novo odmero starostne pokojnine oziroma odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2012.

Čas prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje se bo pri ponovni odmeri pokojnine upošteval kot pokojninska doba brez dokupa. Ponovno odmero pokojnine bodo lahko zahtevali tudi uživalci delne pokojnine, uživalci sorazmernega dela pokojnine ter zavarovanci, ki se jim izplačuje 20 odstotkov pokojnine.

Uživalcem pokojnine, ki bodo vložil zahtevo za novo odmero starostne pokojnine oziroma za odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine v šestih mesecih po začetku uporabe novele zakona, se bo pokojnina odmerila od začetka uporabe tega zakona, torej od 1. 1. 2018 dalje. Tisti, ki bodo zahtevo vložili po poteku šestih mesecev od začetka uporabe novele zakona, jim bo nova pokojnina oziroma izplačilo 20 odstotkov pokojnine pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

vir Senior.info


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) uradno objavljen.

Category : Uncategorized

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) uradno objavljen.

ZPIZ 2E objavljen v uradnem listu na naslednji povezavi  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20173064

 


Program “Pokojnine”

Category : Uncategorized

Ne spreglejte!

Računalniški program “POKOJNINE” pokriva področje obveznih pokojninskih zavarovanj po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in vrsto drugih analiz in preglednic, ki se navezujejo na kadrovsko področje upravljanja s človeškimi viri v podjetju in finančnim načrtovanjem. Program omogoča zelo natančen izračun najhitrejšega možnega odhoda v pokoj ob različnih predpostavkah in pogojih. Prav tako optimira čas odhoda v pokoj glede na višino priznane pokojnine. Program je v prvi vrsti namenjen podjetjem pri kreiranju in planiranju kadrovske, socialne in finančne politike.
Kadrovnikom omogoča natančno načrtovanje človeških virov medtem ko je finančnikom koristen pripomoček pri kreiranju politike plač in nagrajevanja zaposlenih.

Računalniški program “POKOJNINE” pokriva področje obveznih pokojninskih zavarovanj po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in vrsto drugih analiz in preglednic, ki se navezujejo na kadrovsko področje upravljanja s človeškimi viri v podjetju in finančnim načrtovanjem. Program omogoča zelo natančen izračun najhitrejšega možnega odhoda v pokoj ob različnih predpostavkah in pogojih. Prav tako optimira čas odhoda v pokoj glede na višino priznane pokojnine. Program je v prvi vrsti namenjen podjetjem pri kreiranju in planiranju kadrovske, socialne in finančne politike.
Kadrovnikom omogoča natančno načrtovanje človeških virov medtem ko je finančnikom koristen pripomoček pri kreiranju politike plač in nagrajevanja zaposlenih.