Sklepanje zavarovanj

Zavarovanja:

Premoženjska

 • Avtomobilska zavarovanja
 • Požarna zavarovanja stanovanjskih hiš
 • Požarna zavarovanja zgradb za etažne lastnik
 • Požarna zavarovanja stanovanjske opreme
 • Zavarovanje pred nevarnostjo potresa
 • Zavarovanje proti razbitju stekla
 • Vlomska zavarovanja
 • Zavarovanje računalnikov in strojelom
 • Zavarovanja odgovornosti
 • Kmetijska zavarovanja
 • Transportna zavarovanja
 • Kreditna zavarovanja

 

Osebna

 • Življenska zavarovanja
 • Nezgodna zavarovanja
 • Turistična zavarovanja

Poslovna

 • Avtomobilska zavarovanja
 • Požarna zavarovanja poslovnih objektov
 • Zavarovanja pred nevarnostjo potresa
 • Zavarovanje računalnikov in strojelom
 • Zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara (ŠOMAŽ)
 • Zavarovanja proti razbitju stekla
 • Vlomska zavarovanja
 • Zavarovanja splošne odgovornosti iz dejavnosti
 • Zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti iz dejavnosti
 • Zavarovanja prodajalčeve odgovornosti za izdelke
 • Transportna zavarovanja
 • Kreditna zavarovanja