e-Delovna knjižica

e-DELOVNA KNJIŽICA

Računalniški program e-Delovna knjižica je bila ponujena podjetjem zaradi ukinitve klasične delovne knjižice.

Program je v prvi vrsti namenjen kadrovikom pri kreiranju in planiranju kadrovske in finančne politike.


Kaj nudi program?

 • elektronsko vodenje delovne dobe po obstoječi zakonodaji (ZPIZ-2, ZPIZ-2a in ZDR-1) in vodenje podatkov o zadolžitvah, izobrazbi, začasnem naslovu in drugih evidencah,
 • vodenje osebnih podatkov o kadrih,
 • vodenje koriščenja letnega dopusta,
 • vodenje delovne dobe z datumi,
 • vodenje družinskih članov.

Prednosti

 • celovit pregled zaposlenih,
 • možnost vodenja evidence po posamezniku, ali za celotno podjetje,
 • natančno vodenje delovne dobe po aktualni zakonodaji,
 • izpis podatkov kot e-Delovna knjižica,
 • izpis različnih podatkov in evidenc po posamezniku ali celotno podjetje.

Minimalne sistemske zahteve

Računalniški program nima posebnih sistemskih zahtev. Zadostuje osebni računalnik z naslednjimi zmogljivostmi:

 • 64 MB RAM,
 • VGA min 800×600; 16 barv,
 • na disku minimalno 20MB prostora,
 • procesor intel pentium 4 ali več,
 • nameščen Microsoft NET Framework 4 in
 • operacijski sistem Windows 7 ali novejši.

Več informacij na:

E-pošta: prodaja-podpora@apa.si
Telefon: 02/228 29 61

GSM: 040/943-940