Programi in storitve

Aktuarski izračuni

Ponujamo aktuarske izračune rezervacij iz naslova odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad podjetjem ali skupinam povezanih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Program pokojnine

Program omogoča zelo natančen izračun najhitrejšega možnega odhoda v pokoj ob različnih predpostavkah in pogojih. Prav tako optimira čas odhoda v pokoj glede na višino priznane pokojnine.

Program rezervacije

V sodelovanju s pooblaščenim aktuarjem in revizijsko družbo smo v podjetju razvili računalniški program, ki omogoča, da uporabniki sami celovito obravnavajo, izračunavajo in spremljajo rezervacije.

PONUJAMO