Računalniški program za pokojnine

Računalniški program za pokojnine

Računalniški program “POKOJNINE” pokriva področje obveznih pokojninskih zavarovanj po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in vrsto drugih analiz in preglednic, ki se navezujejo na kadrovsko področje upravljanja s človeškimi viri v podjetju in finančnim načrtovanjem. 

Program omogoča zelo natančen izračun najhitrejšega možnega odhoda v pokoj ob različnih predpostavkah in pogojih. Optimira čas odhoda v pokoj glede na višino priznane pokojnine. 

Program je v prvi vrsti namenjen podjetjem pri kreiranju in planiranju kadrovske, socialne in finančne politike. Kadrovikom omogoča natančno načrtovanje človeških virov, medtem ko je finančnikom koristen pripomoček pri kreiranju politike plač in nagrajevanja zaposlenih.
Prenesi program

PREDNOSTI RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA

Program je koristno kadrovsko orodje za vodenje elektronske delovne knjižice, datumsko preračunavanje delovnih ali pokojninskih dob, preračunavanje beneficirane delovne dobe, evidentiranje in analiziranje različnih podatkov o zaposlenih, njihovi izobrazbi, zadolžitvah, odgovornostih itd. Računalniški program danes uporablja več kot sto uglednih velikih in srednje velikih slovenskih podjetji.

PROGRAM OMOGOČA:

 • Natančen izračun datumov upokojitve za vse zaposlene v podjetju skladno z zakonom ZPIZ-2, ZDR-1, ZUJF, ZPIZ-2a, ZPIZ-2e, ZPIZ-2g, ZPIZ-2i, ZPIZ-2j in ZPIZ-2k
 • Natančen pregled različnih možnosti upokojitve posameznika. Podjetja ne potrebujejo več dodatnih informacij ZPIZ-a ali zaposlenega, kdaj so njegovi prvi upokojitveni pogoji;
 • Izračun višine procenta pokojninske osnove, višine pokojninske osnove na osnovi prejetih plač iz preteklih let in višine pokojnine za posameznega zaposlenega;
 • Omogoča optimiranje časa in višino bodoče starostne pokojnine z uveljavljanjem različnih pravic priznanih po ZPIZ-2 in zakonskih dopolnitvah;
 • Izračun čas in višine jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi skladno s kolektivnimi ali individualnimi pogodbami;
 • Oblikovanje in vodenje elektronske delovne knjižice za vse zaposlene;
 • Izračunavanje vrednosti dokupa zavarovalne dobe, ki bi ga plačalo podjetje za posameznega zaposlenega po pogojih, ki jih je opredelil ZPIZ-2;
 • Elektronsko vodenje vseh podatkov o zaposlenih, ki se nanašajo na zadolžitve, izobrazbo, izobraževanje, zdravstveno stanje, ocene sposobnosti zaposlenega in kvalitete opravljenega dela, družinske zadeve, nagrajevanje itd;
 • Zelo enostavno in pregledno analiziranje kadrovskih in finančnih podatkov;
 • Preračunavanja datumskih podatkov v pokojninsko ali zavarovalno dobo in obratno;
 • Oblikovanje različnih evidenc, podatkov, preglednic in poročil;
 • Vodenje tudi tistih evidenc, podatkov in poročil, ki jih morda ostale kadrovske računalniške aplikacije v podjetju ne nudijo ali pa so določeni podatki le začasne narave;

MINIMALNE SISTEMSKE ZAHTEVE:

 • 64 MB RAM,
 • VGA min 800×600; 16 barv,
 • na disku minimalno 20MB prostora,
 • procesor intel pentium 4 ali več,
 • nameščen Microsoft NET Framework 4 in
 • operacijski sistem Windows 7 ali novejši.

Več informacij na:

E-pošta: prodaja-podpora@apa.si
Telefon: 02/228 29 61

GSM: 040/943-940