Navodila za izpolnitev vprašalnika

Navodila za izpolnitev vprašalnika

UVOD

Vprašalnik je namenjen zavarovancem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ZPIZ2, ki želijo, izvedeti kako in kdaj uveljaviti pokojnino po novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kateri je stopil v veljavo 01.01. 2013 v Uradnem listu RS, št. 102/15 1 (v nadaljevanju zakon ZPIZ2).
Naše vodilo ni le, da Vam izračunamo najhitrejši možni odhod v pokoj, ampak pri tem tudi upoštevamo smiselnost uveljavljanja zakonskih ugodnosti, ekonomičnost dokupa delovne dobe in Vas istočasno seznanimo z ostalimi možnostmi, ki jih ponuja zakon ZPIZ2.
Na osnovi izpolnjenih podatkov v vprašalniku in plačila storitve v višini 45€ na TRR 04515-0000404222 pri Novi KBM d.d., Maribor, za podjetje A.P.A. d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor, P.P. 1527, Vam bomo v 10. delovnih dneh od prejema plačila, pisno poslali analizo in izračunali najhitrejše in najoptimalnejše možnosti uveljavljanja upokojitve.
Ko boste končali z izpolnjevanjem vprašalnika kliknite gumb “Pošlji vprašalnik” in vaši podatki bodo samodejno posredovani v našo podatkovno bazo.

IZPOLNITEV VPRAŠALNIKA

A. OSNOVNI PODATKI

 • Ime in priimek, naslov, e-mail, kraj, poštno številko, telefon: Podatke potrebujemo, da Vam bomo lahko na pravilen naslov v pisni obliki poslali analizo z izračuni in v primeru dodatnih vprašanj in pojasnil komunicirali z Vami.
 • Spol:  Podatek je obvezen, saj so pogoji upokojevanja moških in žensk različni.
 • Vrsta pokojnine: Izberite vrsto pokojnine, ki jo želite, da Vam jo analiziramo in izračunamo. Podatek je obvezen. Možen je izračun starostne pokojnine in predčasne pokojnine. Predčasno pokojnino je možno uveljaviti samo v primerih 27. in 38. člena zakona ZPIZ2.
 • Rojstni datum: Podatek je obvezen. Paziti je potrebno, da se vpiše datum po vrstnem redu kot ga zahteva vprašalnik

B. VRSTE DOBE

 1. Pokojninska doba brez dokupa: Izberite dobo določena po ZPIZ2, nato v naslednjem polju ustrezno postavko in vnesite časovno obdobje izbrane postavke, kakor tudi morebitno povečanje dobe (beneficirana delovna doba).
  Opomba: Bodite pozorni pri vnosu delovne dobe, da se datumi ne prekrivajo. V polju »Stopnja povečanja« izberite ustrezno stopnjo povečanja, ki Vam je bila priznana v posameznem obdobju.
 2. Zavarovalna doba zunaj delovnega razmerja: Izberite dobo določena po ZPIZ2, nato v naslednjem polju ustrezno postavko in vnesite časovno obdobje izbrane postavke.
 3. Pokojninska doba – posebna doba – odločba ZPIZ: Izberite dobo določena po ZPIZ2, nato v naslednjem polju ustrezno postavko in vnesite časovno obdobje izbrane postavke.
 4. Pokojninska doba brez dokupa – prevzeta doba: Izberite dobo določena po ZPIZ2, nato v naslednjem polju ustrezno postavko in vnesite časovno obdobje izbrane postavke.
 5. Uveljavljanje vojaške dobe: Izberite postavko določena po ZPIZ2 in vnesite dejanski čas obveznega vojaškega roka, nadomestne civilne službe, ali časa osnovnega usposabljanja za rezervni sestav policije, razen če niso ta obdobja že všteta v pokojninsko dobo.
 6. Zavarovalna doba – dokupi: Izberite obliko dokupa ali prostovoljnega invalidskega zavarovanja (PIZ) določeno po ZPIZ2 in vnesite časovno obdobje izbrane postavke.

C. UVELJAVLJANJE OTROK

 1. Število otrok: Vpišite število otrok, ki jih želite uveljaviti za znižanje starostne meje za upokojitev. Uveljavite lahko tudi posvojene otroke, ki so državljani Republike Slovenije, za katere ste skrbeli najmanj pet let.

D. OSTALO

 1. Vaš komentar: vpišite vaše dodatna pojasnila ali vprašanja na katere želite odgovor.

ZAKLJUČEK

Podjetje A.P.A. d.o.o. materialno in kazensko ne odgovarja za kakršnekoli napake v izračunih in v pisni analizi ter za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi napačno podanih podatkov in za odločitve, ki ste jo na osnovi naše analize in izračunov sprejeli Vi sami.