Navodila za izpolnitev vprašalnika

UVOD

Vprašalnik je namenjen zaposlenim, ki se želijo in izvedeti, kdaj se lahko po novi zakonodaji o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ2 in ZPIZ2G upokojijo in koliko pokojnine lahko pričakujejo.

V našem podjetju Vam izračunamo najhitrejši možni odhod v pokoj, pri čemer upoštevamo tudi smiselnost uveljavljanja zakonskih ugodnosti, ki jih nudi ZPIZ2 in vse njegove veljavne dopolnitve.

Na osnovi izpolnjenih podatkov v vprašalniku in plačila storitve v višini 85,40€ z DDV na TRR 04515-0000404222 pri Novi KBM d.d., Maribor, za podjetje A.P.A. d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor, P.P. 1527, vam bomo v 10. delovnih dneh od prejema plačila, pisno poslali izračunali najhitrejše in najoptimalnejše možnosti uveljavljanja upokojitve in razlago.

Ko boste končali z vnosom vaših podatkov kliknite gumb “Pošlji vprašalnik” in vaši podatki bodo samodejno posredovani na naš naslov.

IZPOLNITEV VPRAŠALNIKA

A. OSNOVNI PODATKI

Ime in priimek, naslov, e-mail, kraj, poštno številko, telefon: Podatke potrebujemo, da Vam bomo lahko na pravilen naslov v pisni obliki poslali analizo z izračuni in v primeru dodatnih vprašanj in pojasnil komunicirali z Vami.

Spol:  Podatek je obvezen, saj so pogoji upokojevanja moških in žensk različni.

Vrsta pokojnine: Izberite vrsto pokojnine, ki jo želite, da Vam jo analiziramo in izračunamo. Podatek je obvezen. Možen je izračun starostne pokojnine in predčasne pokojnine. Predčasno pokojnino je možno uveljaviti samo v primerih 27. in 38. člena zakona ZPIZ2.

Rojstni datum: Podatek je obvezen. Paziti je potrebno, da se vpiše datum po vrstnem redu kot se zahteva v polju vprašalnika.

B. VRSTE DOBE

1.Pokojninska doba brez dokupa: Izberite dobo določena po ZPIZ2, nato vnesite v naslednjem polju ustrezno postavko in vnesite časovno obdobje izbrane postavke, kakor tudi morebitno povečanje dobe (beneficirana delovna doba).

Opomba: Bodite pozorni pri vnosu delovne dobe, da se datumi ne prekrivajo. V polju »Stopnja povečanja« izberite ustrezno stopnjo povečanja, ki Vam je bila priznana v posameznem obdobju.

2.Zavarovalna doba zunaj delovnega razmerja: Izberite dobo določena po ZPIZ2, nato v naslednjem polju ustrezno postavko in vnesite časovno obdobje izbrane postavke.

3.Pokojninska doba – posebna doba – odločba ZPIZ: Izberite dobo določena po ZPIZ2, nato v naslednjem polju ustrezno postavko in vnesite časovno obdobje izbrane postavke.

4.Pokojninska doba brez dokupa – prevzeta doba: Izberite dobo določena po ZPIZ2, nato v naslednjem polju ustrezno postavko in vnesite časovno obdobje izbrane postavke.

5.Uveljavljanje vojaške dobe: Izberite postavko določena po ZPIZ2 in vnesite dejanski čas obveznega vojaškega roka, nadomestne civilne službe, ali časa osnovnega usposabljanja za rezervni sestav policije, razen če niso ta obdobja že všteta v pokojninsko dobo.

6.Zavarovalna doba – dokupi: Izberite obliko dokupa ali prostovoljnega invalidskega zavarovanja (PIZ) določeno po ZPIZ2 in vnesite časovno obdobje izbrane postavke.

C. UVELJAVLJANJE OTROK

Število otrok: Vpišite število otrok, ki jih želite uveljaviti za znižanje starostne meje za upokojitev ali dviga odmernega odstotka po ZPIZ2G. Uveljavite lahko tudi posvojene otroke, ki so državljani Republike Slovenije, za katere ste skrbeli najmanj pet let.

D. OSTALO

Vaš komentar: vpišite vaše dodatna pojasnila ali vprašanja, na katere želite odgovor.

ZAKLJUČEK

Podjetje A.P.A. d.o.o. materialno in kazensko ne odgovarja za kakršnekoli napake pri informativnem izračunu, podani analizi in morebitne škode, ki bi lahko nastala zaradi napačno podanih podatkov in za odločitve, ki ste jo na osnovi naše analize in izračunov sprejeli sami.