Računalniški program za izračun rezervacij

Računalniški program za izračunavanje in spremljanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade

Oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade je ena od najzahtevnejših računovodskih operacij. Z upoštevanjem mednarodnega računovodskega standarda MRS 19 je postalo razvidno, da je obračunavanje in razkrivanje informacij še zahtevnejše. Vse to vam sedaj izredno olajšamo z edinstvenim računalniškim programom! NOV RAČUNOVODSKI STANDARD MRS 19 Ob prehodu na mednarodni računovodski standard MRS 19 morajo podjetja v večini primerov oblikovati ustrezne vire za bodoče obveznosti, ki izhajajo iz pozaposlitvenih zaslužkov. Primer le-teh so odpravnine ob upokojitvi in drugih dolgoročnih zaslužkih kot so jubilejne nagrade za dolgo službovanje.

Podjetjem ni več dana diskrecijska pravica pri odločanju o tem, ali bodo rezervacije oblikovale, ali ne. V sodelovanju s pooblaščenim aktuarjem in revizijsko družbo smo v podjetju razvili računalniški program, ki omogoča, da uporabniki sami celovito obravnavajo, izračunavajo in spremljajo rezervacije.

Pri tem pa ne potrebujete zunanje aktuarske storitve ali razkrivate podatke, ki so lahko osebne narave ali poslovne skrivnosti.

ENOSTAVNO IN HITRO – samo s petimi koraki Prednosti našega računalniškega programa so v enostavnosti, preglednosti in celovitosti . Uporabnik samo s petimi zaporednimi ukazi pridobi vse potrebne izračune, računovodske temeljnice, davčni obračun, aktuarsko poročilo in večje število preglednih informacij, ki niso vezane samo na izračun višine potrebnih rezervacij. Program uporabnika vodi skozi celoten proces dela in mu svetuje/priporoča katere podatke naj uporabi, da bo izračun odražal realno sliko sedanjih in diskontiranih bodočih obveznosti/zaslužkov. Uporabnik si lahko po izračunu vse podatke natisne ali shrani v elektronski obliki v poljubno izbrani datoteki. Potrebna višina rezervacij je izračunana tudi po vsakem posameznem zaposlencu.
GARANCIJA USTREZNOSTI PODATKOV Pravilnost izračunov je preveril in s certifikatom potrdil pooblaščeni aktuar. Ustreznost računovodskega evidentiranja in davčnega obračunavanja je pregledala in potrdila ugledna revizijska družba.
PREHOD NA PROGRAMSKO IZRAČUNAVANJE Prehod na izračunavanje rezervacij s pomočjo našega računalniškega program zahteva vnos določenih podatkov o zaposlenih in predhodno stanje višine rezervacij. Naše podjetje nudi novim uporabnikom možnost, da opravimo pretvorbo in vnos podatkov iz obstoječih računalniških baz in ročnih evidenc v naš program namesto vas. Ko so podatki vneseni, pa so letni izračuni rezervacij in vse ostale operacije za uporabnike zelo enostavno opravilo. BREZ INVESTICIJ V OPREMO Računalniški program ne zahteva posebnih tehničnih zahtev. Zadostuje osebni računalnik z minimalnimi zmogljivostmi:

■ 64 MB RAM,
■ VGA min 800×600; 16 barv,
■ na disku minimalno 20MB prostora,
■ procesor intel pentium 4 ali več,
■ nameščen Microsoft NET Framework 4.5 in
■ Windows 7 ali novejša verzija.

VEČ INFORMACIJ Za več informacij in natančnejšo predstavitev računalniškega programa nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 228 29 60 ali nas kontaktirate po elektronski pošti na naslov: prodaja-podpora@apa.si, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.