e-Delovna knjižica

e-Delovna knjižica

Računalniški program e-Delovna knjižica je nastala zaradi ukinitve klasične delovne knjižice, ki ni doživela preoblikovanja v elektronski obliki. Program je v prvi vrsti namenjen podjetjem pri kreiranju in planiranju kadrovske, socialne in finančne politike. Kadrovnikom omogoča natančno načrtovanje človeških virov s pomočjo:

■ elektronskega vodenja delovne dobe po obstoječi zakonodaji (ZPIZ2, ZPIZ2a in ZDR1) in vnosa podatkov o zaposlenih ki se nanašajo na zadolžitve, izobrazbo, evidenca začasnega naslova,
■ vodenje osebnih podatkov o kadrih,
■ vodenje izkoriščenja letnega dopusta,
■ vodenje delovne dobe z datumi,
■ vodenje družinskih članov.

Prednosti uporabe modula »e-Delovna knjižica«:

■ celovit pregled nad spremljanjem zaposlenih,
■ podatki so shranjeni na enem mestu,
■ možnost spremljanja zgodovine po posamezniku, ali za celotno podjetje,
■ izpis podatkov kot e-Delovna knjižica,
■ izpis različnih podatkov in evidenc po posamezniku ali celotno podjetje,

Minimalni tehnični pogoji za implementacijo programa Računalniški program nima posebnih tehničnih zahtev. Zadostuje osebni računalnik z naslednjimi minimalnimi zmogljivostmi:

■ 64 MB RAM,
■ VGA min 800×600; 16 barv,
■ na disku minimalno 20MB prostora,
■ procesor intel pentium 4 ali več,
■ nameščen Microsoft NET Framework 4 in
■ Windows 7 ali novejša verzija.

VEČ INFORMACIJ Za več informacij in natančnejšo predstavitev računalniškega programa nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 228 29 60 ali nas kontaktirate po elektronski pošti na naslov: prodaja-podpora@apa.si, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.