Zavarovanja

Sklepanje zavarovanj

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali do najugodnejše zavarovalne police za vas, vaše najbližje, imovino in podjetje, poslopja in zaposlene.


Premoženjska zavarovanja

 • Avtomobilska zavarovanja
 • Požarna zavarovanja stanovanjskih hiš
 • Požarna zavarovanja zgradb za etažne lastnik
 • Požarna zavarovanja stanovanjske opreme
 • Zavarovanje pred nevarnostjo potresa
 • Zavarovanje proti razbitju stekla
 • Vlomska zavarovanja
 • Zavarovanja odgovornosti

Osebna zavarovanja

 • Življenska zavarovanja
 • Nezgodna zavarovanja
 • Turistična zavarovanja

Poslovna zavarovanja

 • Avtomobilska zavarovanja
 • Požarna zavarovanja poslovnih objektov
 • Zavarovanja pred nevarnostjo potresa
 • Zavarovanje računalnikov in strojelom
 • Zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara (ŠOMAŽ)
 • Zavarovanja proti razbitju stekla
 • Vlomska zavarovanja
 • Zavarovanja splošne odgovornosti iz dejavnosti
 • Zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti iz dejavnosti
 • Zavarovanja prodajalčeve odgovornosti za izdelke
 • Transportna zavarovanja
 • Kreditna zavarovanja
 • Kmetijska zavarovanja
 • Transportna zavarovanja

Dodatna pokojninska zavarovanja

 • Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
 • Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje

Več informacij na:

E-pošta: prodaja-podpora@apa.si
Telefon: 02/228 29 61

GSM: 040/943-940