Koronavirus spreminja tudi računovodske standarde

Koronavirus spreminja tudi računovodske standarde

Category : Uncategorized

Računovodski standardi so pravila stroke, ki urejajo tako način evidentiranja poslovnih dogodkov kot tudi njihovo predstavitev v računovodskih izkazih in v pojasnilih, ki spremljajo izkaze. Zaradi epidemije so bili sprejeti številni izredni ukrepi v obliki državnih pomoči, ki bodo bistveno vplivali na postavke prihodkov v računovodskih izkazih. Hkrati pa se najemniki in najemodajalci dogovarjajo o novih pogojih – praviloma o nižjih najemninah ali začasnem neplačevanju najemnin. To sta dve področji, ki sta zahtevali dopolnitev oziroma spremembo računovodskih standardov. (VIR: IHC d.o.o.)

VIR: https://www.ihc.si/blog/5/5/2020/koronavirus-spreminja-tudi-raunovodske-standardehttps://www.ihc.si/blog/5/5/2020/koronavirus-spreminja-tudi-raunovodske-standarde