Sporočilo za javnost: Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2K

Sporočilo za javnost: Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2K

Category : Uncategorized

V Uradnem listu RS št. 162/2021 je bil dne 8. 10. 2021 objavljen Zakon o  spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K), ki določa, da se kot pokojninska doba brez dokupa šteje tudi obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. 1. 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. 12. 2012, vendar zgolj do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki. Zakon prične veljati 23. 10. 2021, uporabljati pa se prične 1. 11. 2021.

Zavarovancem (upokojencem), ki jim je bila starostna ali predčasna pokojnina odmerjena tako, da je bil pri odmeri upoštevan čas prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje med 1. 1. 2013 in prvo prekinitvijo, bo zavod v šestih mesecih od začetka uporabe ZPIZ-2K po uradni dolžnosti na novo odmeril starostno pokojnino oziroma namesto predčasne pokojnine odmeril starostno pokojnino.

Zavarovancem bo ZPIZ po uradni dolžnosti ponovno odmeril pokojnino. Nova odmera pokojnine se bo opravila z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve od 1. 1. 2013 do prve prekinitve v obvezno zavarovanje kot pokojninska doba brez dokupa, če:

– se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2012 in
– pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki.

Na novo odmerjena pokojnina pripada zgoraj omenjenim zavarovancem od začetka uporabe ZPIZ-2K, to je od 1. 11. 2021.