Novela ZPIZ-2I

Novela ZPIZ-2I

Category : Uncategorized

Državni zbor RS je sprejel novelo zakona ZPIZ 2I, dne  23.03.2021 objavljen v Ur. l. RS, št. 51/21 in bo začel veljati z  01.05.2021.

Kaj prinaša novela:

  1. Izenačevanje odmerne lestvice za moške in ženske. To pomeni, da se dmerni odstotki se po spolu postopoma izenačujejo, in sicer:
    Odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe bo za zavarovance v letu 2021 znašal 59,5 odstotka, v letu 2022 60,5 odstotka, v letu 2023 61,5 odstotka, v letu 2024 62,5 odstotka, od 1. 1. 2025 pa 63,5 odstotka. Odmerni odstotek za 15 let zavarovalne dobe za zavarovance bo v letu 2021 znašal 27,5 odstotka, vsako naslednje koledarsko leto pa se bo zvišal za 0,5 odstotka in bo od 1. 1. 2025 znašal 29,5 odstotka, kot je pri zavarovankah že od 1. 1. 2020.
  2. Dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke
  3. Spremenjeni najnižji odmerni odstotki pri invalidski pokojnini
  4. Bonusi za poznejšo upokojitev