KORONAVIRUS – UKREPI ZA PODJETJA

KORONAVIRUS – UKREPI ZA PODJETJA

Category : Uncategorized

Na enem mestu: katere pomoči so na voljo za blažitev posledic koronakrize (VIR: Finance)

Zbrali smo ukrepe, ki so trenutno v veljavi tako za podjetja kot samostojne podjetnike na podlagi protikoronskih paketov, in pomoči, ki jih podjetja lahko dobijo prek razpisov PKP5

a. Delno povračilo nadomestila plač za čakanje na delo

b. Subvencija za skrajšani polni delovni čas

c. Povračilo nadomestila za višjo silo

d. Povračila nadomestil za čas karantene

e. Povračilo nadomestila za kratkotrajno bolniško odsotnost

f. Plačilo testa za korono ni več boniteta

g. Odlog plačila posojila

h. Državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij

… več https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/567a3aca9e8e0decdf24c2a6015188d80d88e41133bafbb6efecef96db640155