Pokojninska reforma

Pokojninska reforma

Category : Uncategorized

  1. septembra je bila končana javna razprava zadnjega predloga o spremembah pokojninske zakonodaje, ki bodo ob potrditvi v parlamentu prinesle občutne spremembe tako na področju višin javnih pokojnin kot tudi dela upokojencev. Med glavnimi spremembami so:

 

  • Zvišanje odmernega odstotka: v prihodnjih šestih letih bodo odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe zvišali in poenotili na 63,5 odstotka – za ženske bi začel veljati višji odmerni odstotek takoj, torej z letom 2020, medtem ko bi za moške veljalo šestletno prehodno obdobje, v katerem bi se odmerni odstotek postopno zviševal.
  • Dodatni odstotki za podaljševanje delovne aktivnosti: prav tako se vzpostavlja možnost pridobitve dodatnega odmernega odstotka za zaposlene, ki so izpolnili pogoje za upokojitev, oziroma upokojence, ki bi vnovič vstopili v zavarovanje, torej nadaljevali delo oziroma spet začeli delati. V takem primeru se vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe vrednoti tako, da se pol leta pokojninske dobe brez dokupa vrednoti v višini 1,5 odstotka, torej tri odstotke na leto, vendar je ta možnost omejena na največ do tri let zavarovanja (dela).
  • Dvojni status upokojencev: trenutno lahko zaposleni, ki je izpolnil pogoje za starostno upokojitev in ostal zaposlen, prejema zgolj 20 odstotkov pokojnine. Po novem pa bodo tisti zaposleni, ki so izpolnili pogoje za upokojitev in bodo še nadaljevali delo za polni delovni čas, v prvih treh letih prejemali 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan uveljavitve izplačila (prvotno je ministrstvo predlagalo polovico pokojnine). Po poteku tega triletnega obdobja bo posameznik prejemal le še 20 odstotkov starostne pokojnine, če bo vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni čas (prvotno je ministrstvo predlagalo polno pokojnino in plačo).
  • Globe pri začasnem in občasnem delu upokojencev: do zdaj prekoračitev letnega zaslužka ni bila sankcionirana, a ministrstvo v predlogih sprememb zakona o urejanju trga dela po novem predvideva globe za prekoračitev omejitev tako za delodajalca (od dva tisoč do tri tisoč evrov) kot tudi upokojenca (500 evrov).

vir Finance