Zakon o spremembah in dopolnitvah (ZPIZ-2E)

Zakon o spremembah in dopolnitvah (ZPIZ-2E)

Category : Uncategorized

Prvega januarja 2018 bo začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E). Bistvena novost novele je določba, po kateri bodo uživalci starostnih ali predčasnih pokojnin pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu zavod) zahtevali novo odmero starostne pokojnine oziroma odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2012.

Čas prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje se bo pri ponovni odmeri pokojnine upošteval kot pokojninska doba brez dokupa. Ponovno odmero pokojnine bodo lahko zahtevali tudi uživalci delne pokojnine, uživalci sorazmernega dela pokojnine ter zavarovanci, ki se jim izplačuje 20 odstotkov pokojnine.

Uživalcem pokojnine, ki bodo vložil zahtevo za novo odmero starostne pokojnine oziroma za odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine v šestih mesecih po začetku uporabe novele zakona, se bo pokojnina odmerila od začetka uporabe tega zakona, torej od 1. 1. 2018 dalje. Tisti, ki bodo zahtevo vložili po poteku šestih mesecev od začetka uporabe novele zakona, jim bo nova pokojnina oziroma izplačilo 20 odstotkov pokojnine pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

vir Senior.info