Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) uradno objavljen.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) uradno objavljen.

Category : Uncategorized

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) uradno objavljen.

ZPIZ 2E objavljen v uradnem listu na naslednji povezavi  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20173064